Οι εργοστασιακές επώνυμες εξατμίσεις κατασκευάζονται από τους εκάστοτε βελτιωτικούς οίκους , μέσα από προγράμματα αγωνιστικού team και αναπτύσσονται συνεχώς. Έτσι και οι χειροποίητες εξατμίσεις εάν έχουν τις ίδιες προδιαγραφές , η επιλογή πλέον είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Η Zapatinas Racing διαθέτει εξίσου στον εκθεσιακό της χώρο , εργοστασιακές επώνυμες καθώς και χειροποίητες εξατμίσεις.